Gminne dofinansowanie likwidacji pozaklasowych źródeł grzewczych

Wójt Gminy Kościelisko informuje o uchwale Nr XXXVIII/300/2022 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4.08.2022 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9.08.2022 r., poz. 5376) i możliwości uzyskania dofinansowania wymiany pozaklasowych źródeł grzewczych na urządzenia proekologiczne.

Pomoc dedykowana jest osobom fizycznym, które są właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kościelisko oraz nie osiągają z nich żadnych dochodów, w tym z wynajmu i agroturystyki.

Dofinansowanie obejmuje likwidację: kotłów bezklasowych 1, 2, 3, 4 klasy, trzonów kuchennych i pieców kaflowych oraz zakup i montaż kotłów na pellet, kotłów zgazowujących drewno, kotłów na drewno i pellet, pomp ciepła, kotłów gazowych, ogrzewania elektrycznego wraz z niezbędną armaturą i osprzętem. W przypadku pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego koszty kwalifikowane inwestycji mogą obejmować również instalację fotowoltaiczną.

Wnioski można składać od 24.08.2022 r. do 30.09.2022 r. na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Kościelisko, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, a realizowane do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na ten cel w danym roku w budżetowym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5.000,00 zł brutto i nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez wnioskodawcę. Dotacja jest jednorazowa. Dotacja może łączyć się z Programem Czyste Powietrze. Trwałość efektu dotacji 5 lat.

Warunki przyznania dotacji:

1. Złożenie w terminie wniosku o udzielenie dotacji.

2. Podpisanie z Gminą Kościelisko umowy o udzielenie dotacji.

3. Zakup i wymiana źródła grzewczego w okresie określonym w umowie i zgodnie z jej postanowieniami, w tym likwidacja w budynku wszystkich pozaklasowych źródeł grzewczych (do 30.10.2022).

4. Złożenie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami (do 15.11.2022)

Zakupu nowego źródła ciepła można dokonać wyłącznie po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji z Gminą Kościelisko!

Do pobrania:

• Uchwała Nr XXXVIII/300/2022 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kościelisko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9.08.2022 r., poz. 5376),

• Regulamin udzielania dotacji,

• Wniosek o udzielenie dotacji - załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie źródeł grzewczych w budynkach mieszkalnych,

• Protokół odbioru - załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł grzewczych w budynkach mieszkalnych,

• Wniosek o rozliczenie dotacji - załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie źródeł grzewczych w budynkach mieszkalnych,

• Pełnomocnictwo,

• Oświadczenie współwłaściciela.

Przydatne linki:

Lista kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe:

http://powietrze.malopolska.pl/kotly

Lista zielonych urządzeń i materiałów:

https://lista-zum.ios.edu.pl/

Więcej informacji:

Ekodoradca pok. nr - 102 lub 110, tel. 18 20 23 482 lub 880 720 070.

 

08/22/2022