GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIELISKU

Siedziba: ul. Stanisława Nędzy-Kubińca 101, 34-511 Kościelisko (budynek Urzędu Gminy Kościelisko)

tel. 018 20 23 400, wew. 110-114

tel. bezpośredni: 18 20 23 410

e-mail: biblioteka@gminakoscielisko.pl

http://koscielisko.naszabiblioteka.com

Dyrektor: Małgorzata Lizoń-Gąsienica

pokój nr 006

tel. (18) 20 23 400 wew. 111

tel. bezpośredni: 18 20 23 411


KATALOG ON-LINE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 8.30 - 16.30

Pracownia Internetowa

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIELISKU FILIA W WITOWIE

Siedziba: Witów 239 a 34-512 Witów

tel.  18 20 71 700

e-mail: biblioteka@wp.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 10.00 - 18.00

wtorek 10.00 - 18.00

czwartek 12.00 - 18.00

piątek 10.00 - 18.00

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIELISKU FILIA W DZIANISZU

Siedziba: Dzianisz 194 34-514 Dzianisz

tel. 18 20 80 180

bibliotekadzianisz@gmail.com

Godziny otwarcia:

wtorek 9.00- 18.00

środa 9.00-17.30

czwartek 9.00- 17.30

sobota 9.00-13.00

 

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów oraz obsługa użytkowników biblioteki.

Biblioteka przede wszystkim:

• gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych;

• gromadzi, opracowuje, przechowuje i chroni materiały biblioteczne, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy;

• organizuje i prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem, służące popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy;

• organizuje czytelnictwo i udostępnia materiały biblioteczne, w tym udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu, wypożycza je do domu oraz prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne;

• prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, popularyzuje książki i czytelnictwo

• współdziała z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa; • doskonali formy i metody pracy bibliotecznej;

• współdziała z innymi bibliotekami w zakresie; gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników biblioteki, wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.