Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko

Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko to instytucja kultury, która od lat realizuje działania związane z twórczością ludową i kultywowaniem tradycji regionu oraz prowadzeniem Informacji Turystycznej.

Od samego początku istnienia ośrodek organizuje wydarzenia nawiązujące do tradycji i zwyczajów podhalańskich. Wśród nich znajdują się m. in. Przednówek w Polanach, Polaniarski Osod, Wykopki w Dzianiszu, Majówka w Dzianiszu czy Witowiańsko Watra. Każde z nich ma źródła w określonych zwyczajach bądź obrzędach, charakterystycznych dla Podhala.

Kolejną formą promocji kultury regionalnej jest organizowanie wystaw artystów i twórców ludowych oraz prowadzenie sklepiku z lokalnym rękodziełem w budynku, podlegającym ośrodkowi ,Centrum Informacji Turystycznej.

Ponadto na scenie plenerowej  w Kościelisku mieszczącej się naprzeciwko Domu Ludowego organizowane są różnego rodzaju imprezy, występy i koncerty.

GOKR prowadzi dokumentację filmową i fotograficzną imprez i wydarzeń. Archiwum wydarzeń kulturalnych znajduje się na stronach internetowych Gminy Kościelisko www.gminakoscielisko.pl oraz wspólnej stronie Związku Podhalan Oddział Kościelisko i GOKR Kościelisko www.koscieliska.eu

 

Siedziba  biura Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko mieści się przy

ul. Stanisława Nędzy-Kubińca 136, 34-511 Kościelisko

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 -16.30

tel./fax. 18 20 700 51

e-mail: kultura@gminakoscielisko.pl oraz gokr@gminakoscielisko.pl

 

Przy GOKR Kościelisko funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej oraz sklepik z pamiątkami i rękodziełem, które mieści się przy

ul. Stanisława Nędzy-Kubińca 136, 34-511 Kościelisko

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 -16.30 w sobotę w godz. 10:00 – 16:00, w sezonie /lipiec - sierpień/ czynne od poniedziałku do piątku od 8:30 do 17:00 w soboty 10:00 do 17:00 

tel. 660 554 107

e-mail: centrumturystyki@gminakoscielisko.pl oraz gokr@gminakoscielisko.pl

 

Dyrektor GOKR Kościelisko -Małgorzata Karpiel-Bzdyk: dyrektor.gokr@gminakoscielisko.pl

 

ZAJĘCIA I WARSZATY:

GOKR Kościelisko prowadzi następujące zajęcia:

- bezpłatne warsztaty muzyczne gry na skrzypcach z podziałem na grupy, od początkującej do zaawansowanej, odbywające się w siedzibie GOKR, Zespole Szkół w Dzianiszu oraz Zespole Szkół w Witowie

- bezpłatne zajęcia taneczno - gimnastyczne  – grupa „Szarotki”, odbywające się w Zespole Szkół w Kościelisku

- nauka tańca i śpiewu góralskiego w zespołach regionalnych;

 „Mali Dzianiszanie” w Zespole Szkół w Dzianiszu,

 „Polany” w Zespole Szkół w Kościelisku,

 „Mali Witowianie” w Zespole Szkół w Witowie.

Ponadto organizowane są okresowo i cyklicznie różnego rodzaju warsztaty tematyczne prowadzone przez GOKR oraz artystów i twórców podhalańskich, o najróżniejszej tematyce, które mają na celu zachęcenie młodego pokolenia do kultywowania tradycji, promowania kultury oraz upamiętniania osób tworzących dorobek kulturowy, a także pogłębianie tożsamości kulturowej.