Wójt Gminy Kościelisko

Roman Krupa

e-mail: sekretariat@gminakoscielisko.pl, wojt@gminakoscielisko.pl

tel./fax 18 20 23 432

Wójt przyjmuje:

w poniedziałek: 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku: 8.00 - 16.00

ZARZĄDZENIA WÓJTA