Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowaniem skarg i wniosków zajmuje się sekretarz gminy w godzinach pracy urzędu

Sekretarz gminy Mariusz Koperski

tel. 18 20 220 33, sekretarz@gminakoscielisko.pl