WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT 

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań -

TUTAJ

Zał. Nr 1 Wzór Oferty z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o d.p.p. i w.  - TUTAJ

Zał. Nr 2 Wzór Oferty z art 14 ust 1 A i 2 ustawy o d.p.p i w.  - TUTAJ

Zał. Nr 3 Ramowy Wzór Umowy z art. 16 ust. 1 i 6 ustawy o d.p.p - TUTAJ

Zał. Nr 4 Ramowy Wzór Umowy z art. 16 ust 1A i 6 ustawy o d.p.p i w - TUTAJ

Zał. Nr 5 Wzór Sprawozdania z art 18 ust 4 ustawy o d. p.p. i w. - TUTAJ

Zał. Nr 6 Wzór Sprawozdania z art. 18 ust 5 ustawy o d.p.p. i w. - TUTAJ

 

WZORY  DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE TRYBU MAŁYCH ZLECEŃ WAŻNE PO 29.10.2018 r.

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO  w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego - TUTAJ

ZAŁ. NR 1 - UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TRYB MAŁYCH ZLECEŃ - TUTAJ

ZAŁ. NR 2 - UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TRYB MAŁYCH ZLECEŃ - TUTAJ