RADA GMINY KOŚCIELISKO

BIURO RADY:

Urząd Gminy Kościelisko

ul. Strzelców Podhalańskich 44

34-511 Kościelisko

pokój nr 10 tel. (018) 20 79 100-103 wew. 39

 

PRZEWODNICZĄCY:

Artur Bukowski

WICEPRZEWODNICZĄCY:

Piotr Kopeć