Informacja o konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023-2030

 

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023-2030, która zawiera długookresowe założenia związane z rozwojem gminy oraz określa cele i kierunki z nim związane, zapraszamy wszystkie zaineresowane podmioty i osoby z Gminy Kościelisko do udziału w konsultacjach społecznych niniejszego dokumentu.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 05.10.2022 r. do 08.11.2022 r.

Uwagi do Strategii Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023-2030 można zgłaszać:

• za pomocą formularza elektronicznego: https://utila.info.pl/1/index.php/221497?lang=pl bądź możliwego do pobrania na stronie internetowej www.gminakoscielisko.pl oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kościelisko https://bip.malopolska.pl/ugkoscielisko

• za pomocą formularza papierowego dostępnego w Urzędzie Gminy Kościelisko (dziennik podawczy), składając go do urny dostępnej w holu urzędu, przesyłając go za pośrednictwem internetu na adres: sekretarz@gminakoscielisko.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 101, 34-511 Kościelisko.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023-2030 dostępny jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia, a także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kościelisko https://bip.malopolska.pl/ugkoscielisko

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kościelisko - TUTAJ

Formularz zgłaszania uwag do Strategii - TUTAJ

 

10/05/2022