KSIĘGOWOŚĆ

 

SKARBNIK - Dorota Kierpacz,

pokój nr 114

e-mail: skarbnik@gminakoscielisko.pl

tel. 18 20 23 400  wew. 225

tel. bezpośredni: 18 20 23 455

 

KSIĘGOWA  Monika Słowińska-Styrczula,

pokój nr 106

e-mail: księgowość@gminakoscielisko.pl

tel. 18 20 23 400  wew. 206

tel. bezpośredni: 18 20 23 436

 

KSIĘGOWA  Justyna Świtalska - Wójcik,

pokój nr 106

tel. 18 20 23 400 wew. 207

tel. bezpośredni: 18 20 23 437

 

MŁODSZY REFERENT Maria Maryniarczyk

pokój nr 106

tel./fax: 018 20 23 400 wew. 208

tel. bezpośredni: 18 20 23 438

e-mail: woda.czynsze@gminakoscielisko.pl