Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji kwaterodawców. Archiwum

Inspektor Anna Fidermak

Pokój nr 207

Dane teleadresowe:

ul. Nędzy-Kubińca 101

34-511 Kościelisko

tel./fax 18 20 23 400 wew. 310

tel. bezpośredni: 18 20 23 470

e-mail: oswiatapromocja@gminakoscielisko.pl