Referat Podatków

 

Skarbnik: Dorota Kierpacz

pokój nr 114

tel./fax: 018 20 23 400 wew. 225

tel. bezpośredni: 18 20 23 455

email: skarbnik@gminakoscielisko.pl

 

Dane teleadresowe:

ul. Nędzy-Kubińca 101

34- 511 Kościelisko

tel. (018) 20 23 400 wew. 219-222

e-mail: podatki@gminakoscielisko.pl

pokój nr 112

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00 - 17.00

wtorek- piątek: 8.00 - 16.00

 

Pracownicy:

 

Podinspektor Agnieszka Trzebunia-Pszonka

pokój nr 112

tel./fax: 018 20 23 400 wew. 222

tel. bezpośredni: 18 20 23 452

e-mail: podatki@gminakoscielisko.pl

 

Inspektor Bogusława Palenica

pokój nr 112

tel./fax: 018 20 23 400 wew. 219

tel. bezpośredni: 18 20 23 449

e-mail: podatki@gminakoscielisko.pl

 

Inspektor Andrzej Pitoń

pokój nr 112

tel./fax: 018 20 23 400 wew. 220

tel. bezpośredni: 18 20 23 450

e-mail: podatki@gminakoscielisko.pl

 

Podinspektor Joanna Leśniak

pokój nr 112

tel./fax: 018 20 23 400 wew. 221

tel. bezpośredni: 18 20 23 451

e-mail: podatki@gminakoscielisko.pl

 

Informacje o podatkach i druki do pobrania

Uchwały w sprawie podatków

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podatek od środków transportowych

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Zaświadczenie o niezaleganiu bądź stwierdzające stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych

Zaświadczenie o stanie majątkowym