Nabór partnerów społeczno-gospodarczych w ramach Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny obejmuje 13 samorządów z terenu Podhala: Miasto Nowy Targ, Miasto Zakopane, Gminę Biały Dunajec, Gminę Bukowina Tatrzańska, Gminę Kościelisko, Gminę Poronin, Gminę Czarny Dunajec, Gminę Łapsze Niżne, Gminę Nowy Targ, Gminę Rabka-Zdrój, Gminę Szaflary oraz Powiat Nowotarski i Powiat Tatrzański.

Stowarzyszenie przystąpiło do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Strategii ZIT) na lata 2022-2027, która umożliwi pozyskanie środków europejskich przeznaczonych na rozwój tego obszaru.

Celem prowadzonego naboru jest wyłonienie członków Rady Doradczej, która będzie stanowić ciało konsultacyjno-opiniodawcze Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii ZIT. Rada Doradcza składa się z partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, promowania włączenia społecznego, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji.

Zapraszamy do zgłaszania swojego akcesu do Rady Doradczej przedstawicieli organizacji prowadzących działalność na terenie Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego w obszarach tematycznych objętych Strategią ZIT.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów Strategii ZIT na etapie jej tworzenia oraz wdrażania.

Nabór partnerów będzie trwał do dnia 10.10.2022 r.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (w formie skanu z oryginału) na adres e-mail: zit@euroregion-tatry.eu

• Formularz zgłoszeniowy  - TUTAJ

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 18 266 99 81 lub poprzez adres e-mail: zit@euroregion-tatry.eu


09/29/2022