Jak postępować w sytuacji zagrożeń?

Przekazujemy Państwu podstawowe informacje, jak zachować się w sytuacji najważniejszych zagrożeń, zdrowia, życia i mienia.

Jak dzwonić na 112

Rodzaje sygnałów alarmowych

Burza

Upał

Powódź

Zima

Pożar

Tlenek węgla