OGŁOSZENIA PRZETARGÓW

 

Zarządzenie wójta w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Urzędu Gminy Kościelisko

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Urzędu Gminy Kościelisko

OGŁOSZENIE - TUTAJ


Informacja o wyniku przetargu na nieruchomość w Kościelisku ( przy ul. Szeligówka) - TUTAJ

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 106/2020 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 15.12.2020 r.

R E G U L A M I N - W A R U N K I PRZEPROWADZANIA USTNYCH PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOŚCIELISKO - TUTAJ

 

OGŁOSZENIE o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kościelisku przy ul. Szeligówka, oznaczonej jako działka ewid. nr 4664/2 - TUTAJ

OGŁOSZENIE o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kościelisku przy ul. Szeligówka, oznaczonej jako działka ewid. nr 4664/1 - TUTAJ

 

Mapa do OGŁOSZEŃ - TUTAJ


Informacja o wyniku przetargu Przeprowadzonego przez komisję przetargową w siedzibie Urzędu Gminy Kościelisko na sprzedaż nieruchomości gminnej.

INFORMACJA - TUTAJ

 

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościelisku przy ul. Pitoniówka 54, oznaczonej jako działka ewid. nr 782/1 obręb 0401 Kościelisko, o pow. 0,1575 ha.

OGŁOSZENIE - TUTAJ


I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

OGŁOSZENIE PRZETARGU - TUTAJ


 

Wybór operatora zarządzającego Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku na lata 2020 - 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - TUTAJ

SIWZ - TUTAJ 


I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościelisku przy ul. Pitoniówka 54, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 782/1obręb 0401 Kościelisko, o powierzchni0,1575 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą nr NS1Z/00037178/4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - TUTAJ

Mapa - TUTAJ  

Załącznik - TUTAJ

OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - TUTAJ


  

Przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Tradycji, Kultury, Oświaty i Zdrowia w Dzianiszu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu aptecznego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU I ZAŁĄCZNIKI - TUTAJ

 

Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Tradycji, Kultury, Oświaty i Zdrowia w Dzianiszu z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU I ZAŁĄCZNIKI - TUTAJ

Zał. Nr 1 - 

WYNIKI PRZETARGÓW

Informacja o wyniku przetargu na nieruchomość w Kościelisku ( przy ul. Szeligówka) - TUTAJ

Informacja o wyniku przetargu na nieruchomość w Kościelisku - TUTAJ

 

INNE OGŁOSZENIA 

 

ZARZĄDZENIE Nr 105/2022 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 02 września 2022 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023"

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

Zał. Nr 1 Uchwała - TUTAJ

Zał. Nr 2 Uwagi do projektu - TUTAJ


ZAŁ. NR 1 - Projekt uchwały - TUTAJ

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku

OGŁOSZENIE - TUTAJ

ZARZĄDZENIE WÓJTA - TUTAJ


OgłoszeniE o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w w Dzianiszu

OGŁOSZENIE - TUTAJ

ZARZADZENIE WÓJTA - TUTAJ


Nabór na umowę na zastępstwo w Urzędzie Gminy Kościelisko na stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Księgowości i Budżetu - TUTAJ


Zarządzenie Nr 66 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku - TUTAJ


Zarządzenie Nr 67 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Musielaka w Witowie - TUTAJ


Zarządzenie Nr 68 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzianiszu - TUTAJ


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty na Samodzielnym stanowisku do spraw komunikacji społecznej i organizacji wydarzeń oraz zdrowia

OGŁOSZENIE - TUTAJ


 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościelisko przeznaczonej do zamiany - udział 1/40 cz. w działce ewid. nr 782/2 i działka nr 781/4 obręb 0401 Kościelisko - TUTAJ

 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodach Osobistych w Urzędzie Gminy Kościelisko
OGŁOSZENIE O NABORZE - TUTAJ
2022-04-06

 


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2022 r.

OGŁOSZENIE - TUTAJ
2022-04-06

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych
w 2022 r.

OGŁOSZENIE - TUTAJ
2022-03-31

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2022 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2022 r.

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 

 

ZARZĄDZENIE NR 29/2022 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 08 marca 2022 r. dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2022 r.

ZARZĄDZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku

OGŁOSZENIE - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA  - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE - DANE OSOBOWE - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 10.03.2022 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2022 r - TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2020 r.

ZARZĄDZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2022 r.

OGŁOSZENIE - TUTAJ 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA  - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE - DANE OSOBOWE - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2022 r.- TUTAJ


Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Kościelisko

INFORMACJA - TUTAJ

 

Nabór na wolne stanowisko pracy urzędnicze -Ekodoradca w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego I Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Kościelisko

OGŁOSZENIE O NABORZE - TUTAJ


Zarządzenia w sprawie harmonogramu czynności w rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

ZARZĄDZENIE - TUTAJ


ZARZĄDZENIE NR 6/2022 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych tras biegowych w sezonie zimowych od lutego do grudnia 2022 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie letnim

ZARZĄDZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty na Samodzielnym stanowisku do spraw komunikacji społecznej i organizacji wydarzeń oraz zdrowia

OGŁOSZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie o wyborze oferty - przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym od lutego do grudnia 2022 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie letnim.

OGŁOSZENIE - TUTAJ

 

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym od lutego do grudnia 2022 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie letnim

OGŁOSZENIE - TUTAJ

Zał. Nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA - TUTAJ

Zał. Nr 2 - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

Zał. Nr 3 - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Zał. Nr 4 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 05 stycznia 2022 r. W sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowych od lutego do grudnia 2022 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie letnim - TUTAJ


Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej

OGŁOSZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO W 2022 ROKU” 

OGŁOSZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2022.

OGŁOSZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie o  wyniku otwartego konkursu -  Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym 2022 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie letnim

OGŁOSZENIE - TUTAJ


 ZARZĄDZENIE w sprawie unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Urzędu Gminy - TUTAJ


Urząd Gminy w Kościelisku poszukuje pracownika na stanowisko - rzemieślnik specjalista 

OGŁOSZENIE - TUTAJ

 


O G Ł O S Z E N I E z dnia 06 grudnia 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci I Młodzieży W Gminie Kościelisko w 2022 roku”

OGŁOSZENIE - TUTAJ

Zał. Nr 1 - WZÓR OFERTY - TUTAJ

Zał. Nr 2 - INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OFERTY - TUTAJ

Zał. Nr 3 - WSKAŹNIKI - TUTAJ

Zał. Nr 4 - HARMONOGRAM - TUTAJ

Zał. Nr 5 - WZÓR UMOWY - TUTAJ

Zał. Nr 6 - WZÓR SPRAWOZDANIA - TUTAJ

Zał. Nr 7 - Zał. Nr 1 do Sprawozdania - TUTAJ

Zał. Nr 8 - Zał. Nr 2 do Sprawozdania - budżet - TUTAJ

Zał. Nr 9 - Zał. Nr 3 do Sprawozdania - TUTAJ

Zał. Nr 10 - Oświadczenie dane osobowe - TUTAJ

ZARZĄDZENIE ws. Regulaminu Konkursu - TUTAJ

ZARZĄDZENIE ws. powołania Komisji konkursowej - TUTAJ


Ogłoszenie Wójta o  Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2022

OGŁOSZENIE - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 96/2021 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 30 listopada 2021 r. W sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu - TUTAJ

Załącznik Nr 1 Do Ogłoszenia -OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załącznik Nr 2 Do Ogłoszenia -  Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

Załącznik Nr 3 Do Ogłoszenia - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załączniki Nr 4 Do Ogłoszenia - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załącznik Nr 5 Do Ogłoszenia - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ

ZARZĄDZENIE ws. powołania Komisji konkursowej - TUTAJ


Ogłoszenie Wójta o  Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym 2022 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie letnim.

ZARZĄDZENIE NR 95/2021 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu - TUTAJ

OGŁOSZENIE - TUTAJ

Załącznik Nr 1 Do Ogłoszenia -OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załącznik Nr 2 Do Ogłoszenia -  Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

Załącznik Nr 3 Do Ogłoszenia - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załączniki Nr 4 Do Ogłoszenia - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załączniki Nr 5 Do Ogłoszenia - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ

ZARZĄDZENIE ws. powołania Komisji konkursowej - TUTAJ


INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO STRAŻNIKA GMINNEGO - TUTAJ


INFORMACJE NA TEMAT PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH)

PISMO WÓJTA informujące o planowanym utworzeniu PSZOK - TUTAJ

OPIS PSZOK - TUTAJ

MAPA PSZOK - TUTAJ

INWENTARYZACJA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO - TUTAJ

KONCEPCJA PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ - TUTAJ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - TUTAJ


ZARZĄDZENIE Nr 71/2021 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 02 września 2021 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zarządzenia - projekt programu - TUTAJ

ZAŁACZNIK NR 2 - formularz zgłoszenia opinii do programu - TUTAJ


OGŁOSZENIE o naborze na umowę na zastępstwo w Urzędzie Gminy Kościelisko na stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu

OGŁOSZENIE - TUTAJ 


ZAWIADOMIENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - TUTAJ


OGŁOSZENIE  o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - TUTAJ


OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Księgowości i Budżetu - TUTAJ


OGŁOSZENIE o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka - TUTAJ


Zarządzenie Wójta Gminy Kościelisko  Nr 57/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu

ZARZĄDZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert  na realizację zadania z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO W MIESIĄCACH OD SIERPNIA DO GRUDNIA 2021” 

OGŁOSZENIE - TUTAJ


OGŁOSZENIE z dnia 25 czerwca 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci I Młodzieży W Gminie Kościelisko w miesiącach od sierpnia do grudnia 2021” 

OGŁOSZENIE - TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 47/2021 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 25 czerwca 2021 r. W sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 

Zał. Nr 1 do ogłoszenia - Wzór oferty realizacji zadania - TUTAJ

Zał. Nr 2 do ogłoszenia - Instrukcja wypełnienia oferty- TUTAJ

Zał. Nr 3 do ogłoszenia - Wskaźniki - TUTAJ

Zał. Nr 4 do ogłoszenia - Wzór umowy o realizacji zadania - TUTAJ

Zał. Nr 5 do ogłoszenia - Wzór sprawozdania z realizacji zadania - TUTAJ 

Zał. Nr 6 do ogłoszenia - Wskaźniki kluczowe - TUTAJ

Zał. Nr 7 do ogłoszenia - Zestawienie rzeczowo-finansowe - TUTAJ

Zał. Nr 8 do ogłoszenia - Lista uczestników - TUTAJ

Zał. Nr 9 do ogłoszenia - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - TUTAJ


Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w urzędzie Gminy Kościelisko - TUTAJ


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościelisko przeznaczonej do zamiany - udział 1/63 części w działce ewid. nr 3507/17 obr. Kościelisko - TUTAJ


Zawiadomienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 19.05.2021 r. o przeprowadzeniu oględzin poszczególnych nieruchomości w celu zapewnienia czynnego udziały - Polana Biały Potok

OGŁOSZENIE - TUTAJ


Zawiadomienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 19.05.2021 r. o przeprowadzeniu oględzin poszczególnych nieruchomości w celu zapewnienia czynnego udziały - przysiółek Płazówka

OGŁOSZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy – Samodzielnego Referenta w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kościelisko

OGŁOSZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy – Samodzielnego Referenta w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kościelisko

OGŁOSZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2021 r.

OGŁOSZENIE - TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2021 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2021 r. - TUTAJ


Ogłaszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2021 r.

OGŁOSZENIE - TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 10 marca 2021 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2021 r. -


Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2021 r. - TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2021 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2021 r. - TUTAJ

 

Zał. Nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Zał. Nr 2 - Instrukcja wypełniania oferty - TUTAJ

Zał. Nr 3 - Umowa o realizację zadania publicznego - TUTAJ

Zał. Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - TUTAJ

Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ


Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2021 r. - TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2021 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2021 r. - TUTAJ

Zał. Nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Zal. Nr 2 - Instrukcja wypełniania oferty - TUTAJ

Zał. Nr 3 - Umowa o realizację zadania publicznego - TUTAJ

Zał. Nr 4 - Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - TUTAJ 

Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ


Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - TUTAJ


OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko skarbnika Gminy Kościelisko - TUTAJ


OGŁOSZENIE o naborze na umowę na zastępstwo w Urzędzie Gminy Kościelisko na stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu - TUTAJ


OGŁOSZENIE wyniku konkursu na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci I Młodzieży W Gminie Kościelisko w roku 2021” - TUTAJ

 

O G Ł O S Z E N I E z dnia 07 grudnia 2020 r. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci I Młodzieży W Gminie Kościelisko w roku 2021”

OGŁOSZENIE - TUTAJ

Zał. Nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Zał. Nr 2 - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

Zał. Nr 3 - Wskaźniki kluczowe produktu i rezultatu realizacji projektu - TUTAJ

Zał. Nr 4 - Wzór umowy o realizacje zadania - TUTAJ

Zał. Nr 5 - Harmonogram realizacji zadania - TUTAJ

Zał. Nr 6 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania - TUTAJ

Zał. Nr 7 - Wskaźniki kluczowe produktu i rezultatu - TUTAJ

Zał. Nr 8 - ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI  - TUTAJ 

Zał. Nr 9 - Lista dzieci i ich rodzin biorących udział w realizacji projektu - TUTAJ

Zał. Nr 10 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA z dnia 07 grudnia 2020 r. W sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu - TUTAJ


OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy - TUTAJ


OGŁOSZENIE wyniku konkursu na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu - TUTAJ

OGŁOSZENIE o Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2021

OGŁOSZENIE - TUTAJ

 

Załącznik Nr 1 Do Ogłoszenia- OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załączniki Nr 2 Do Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert Z dnia 04 grudnia 2020 r. - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

Załączniki Nr 3 Do Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert Z dnia 04 grudnia 2020 r.  WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załączniki Nr 4 Do Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert Z dnia 04 grudnia 2020 r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załączniki Nr 5 Do Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert Z dnia 04 grudnia 2020 r. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 102/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 04 grudnia 2020 r. W sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu I REGULAMIN KONKURSU - 


Obwieszczenie o ogłoszeniu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Polana Biały Potok 

OBWIESZCZENIE - TUTAJ

 

Wójt Gminy Kościelisko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kościelisko

OGŁOSZENIE NABORU - TUTAJ


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie sportowców z niepełnosprawnością z terenu Gminy Kościelisko poprzez zakup profesjonalnego sprzętu sportowego dla trzech reprezentantów Polski na treningi i zawody narciarskie w sezonie 2020/2021

OGŁOSZENIE - TUTAJ

FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY - TUTAJ

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ


Ogłoszenie Obowiązki w zakresie umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości

OGŁOSZENIE - TUTAJ


PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI I PRAC NAD PROJEKTEM ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

PROTOKÓŁ - TUTAJ


Obwieszczenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 11.09.2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu ruralistycznego Polany Biały Potok - dawna "wieś letnia" w Witowie, gm. Kościelisko - TUTAJ

 

Obwieszczenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 11.09.2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków Przysiółka Płazówka w Witowie, gm. Kościelisko historyczny układ ruralistyczny - TUTAJ


Wójt Gminy Kościelisko ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy – samodzielny referent w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Kościelisko

Ogłoszenie o naborze - TUTAJ

 


ZARZĄDZENIE Nr 72/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 02 września 2020 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021"

Zarządzenie - TUTAJ

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (PROJEKT) - TUTAJ


OGŁOSZENIE o Konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku

Ogłoszenie i inne dokumenty do konkursu - TUTAJ

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków przysiółka Płazówka - TUTAJ


OBWIESZCZENIE WÓJTA o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków Polany Biały Potok - TUTAJ


OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

OGŁOSZENIE - TUTAJ


ZARZĄDZENIE NR 21/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 23 marca 2020 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2020 r.

ZARZĄDZENIE - TUTAJ 


ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2020 r.

ZARZĄDZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2020 r.

OGŁOSZENIE - TUTAJ 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2020 r.- TUTAJ


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2020 r.

OGŁOSZENIE - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Instrukcja wypełnienia oferty TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 4 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2020 r. - TUTAJ 


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościelisko przeznaczonej do zamiany - działki nr 2560/4, nr 2560/5 Witów

WYKAZ - TUTAJ


Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie w sprawie prowadzenia na terenie całego województwa małopolskiego badań ankietowych

INFORMACJA - TUTAJ


Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu oraz z zakresu – upowszechnianie kultury i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w 2020 r.

OGŁOSZENIE - TUTAJ 


ZARZĄDZENIE NR 6/2019 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 17 stycznia 2020 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2020.

ZARZĄDZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy urzędnicze -Ekodoradca w referacie gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Kościelisko

OGŁOSZENIE - TUTAJ


OGŁOSZENIE o kolejnym Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży

OGŁOSZENIE - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do ogłoszenia - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 2  do ogłoszenia - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 3  do ogłoszenia - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 4  do ogłoszenia - TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE - TUTAJ 


OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu

OGŁOSZENIE - TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 130/2019 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 20 grudnia 2019 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2020

 • OGŁOSZENIE KONKURSU - TUTAJ
 • ZARZĄDZENIE WÓJTA w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2020  - TUTAJ
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA  - TUTAJ
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wzór umowy - TUTAJ
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko został wybrany Pan Łukasz Blicharz zamieszkały w Kościelisku.

Uzasadnienie wyboru :

Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej Kandydat spełnił wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Wykazał się znajomością przepisów na temat ordynacji podatkowej i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kościelisko

OGŁOSZENIE o naborze - TUTAJ

 


 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  ws. ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Polana Biały Potok PLH120026 -

OGŁOSZENIE - TUTAJ 

 


PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI I PRAC NAD PROJEKTEM ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

PROTOKÓŁ - TUTAJ

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 95/2019 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 02 września 2019 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020"

ZARZĄDZENIE - TUTAJ 

 

Roczny Program Współpracy Samorządu Gminy Kościelisko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

PROGRAM - TUTAJ


 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia dnia 08.08.2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie Kir i Gronia – MPZP KIRY IV

OGŁOSZENIE - TUTAJ 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIELISKU - TUTAJ

REGULAMIN KONKURSU - TUTAJ


Wójt Gminy Kościelisko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kościelisko

OGŁOSZENIE O NABORZE - TUTAJ


Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2019 r.

OGŁOSZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2019 r.

OGŁOSZENIE - TUTAJ


Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kościelisko dotyczących: projektów uchwał ws. zmian w statutach sołectw

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

PROJEKT STATUTU SOŁECTWA DZIANISZ - TUTAJ

PROJEKT STATUTU SOŁECTWA KOSCIELISKO - TUTAJ

PROJEKT STATUTU SOŁECTWA WITÓW - TUTAJ


 

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2019 r.

ZARZĄDZENIA - TUTAJ


 

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 19 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

  


 

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 

OGŁOSZENIE o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2019 r.

OGŁOSZENIE - TUTAJ


ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2019 r.

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 

OGŁOSZENIE o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2019 r.

OGŁOSZENIE - TUTAJ


 

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kościelisko

OGŁOSZENIE - TUTAJ

 


OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Kościelisko

OGŁOSZENIE - TUTAJ

 


OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kościelisko o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji 

OGŁOSZENIE - TUTAJ

ZAŁ. NR 1 do ogłoszenia - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA - TUTAJ


Wójt Gminy Kościelisko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy Kościelisko

OGŁOSZENIE O NABORZE - TUTAJ

 


Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO” w ramach Projektu Placówki Wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Ogłoszenie - TUTAJ

 

O G Ł O S Z E N I E z dnia 05 grudnia 2018 r. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci I Młodzieży W Gminie Kościelisko” - TUTAJ

 • Zał. Nr 1 do konkursu - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. - TUTAJ
 • Zał. Nr 2 do konkursu - Wskaźniki kluczowe produktu i rezultatu realizacji projektu w ramach - TUTAJ
 • Zał. Nr 3  - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE  - TUTAJ
 • Zał. Nr 4 do umowy - Harmonogram realizacji zadań merytorycznych - TUTAJ
 • Zał. Nr 5 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
 • Zal. Nr 6 - Wskaźniki kluczowe produktu i rezultatu, realizacji projektu - TUTAJ
 • Zał. Nr 7 - ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI - TUTAJ
 • Zał. Nr 8 - Lista uczestników projektu - TUTAJ
 • ZARZĄDZENIE NR 134/2018 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 05 grudnia 2018 r. W sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu - TUTAJ
 • Zarządzenie Wójta ws. powołania komisji konkursowej - TUTAJ

 


Ogłoszenie o  wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu oraz z zakresu – upowszechnianie kultury i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w 2019 r.

Ogłoszenie - TUTAJ

 

O G Ł O S Z E N I E z dnia 06 grudnia 2018 r. Wójta Gminy Kościelisko o Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2019 - TUTAJ

Zał. Nr 1 Oferta Art. 14 ust. 1 i 2 Wzór - TUTAJ

Zał. Nr 2 Umowa Art. 16 ust.1 i 6 Wzór 2016 - TUTAJ

Zał. Nr 3 Sprawozdanie Art. 18 ust. 4 Wzór 2016 - TUTAJ

Zarządzenie Reg. Konkursu Zad. Sport. 2019 - TUTAJ

Zarządzenie Wójta ws. powołania komisji konkursowej - TUTAJ

 


OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU SPISU INWENTARYZACYJNEGO MIENIA PODLEGAJĄCEGO KOMUNALIZACJI - TUTAJ

KARTA INWENTARYZACYJNA - TUTAJ

SPIS INWENTARYZACYJNY - TUTAJ


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO - Pobierz

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2019 – 2021 - Pobierz

ZARZĄDZENIE Nr 95/2018 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 sierpnia 2018 r. - Pobierz

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII I UWAG - Pobierz

 

Praca dodatkowa od 3 września 2018r. !!!

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko z dnia 24.08.2018

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 27.08.2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Kościelisku i  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzianiszu

Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Kościelisko z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Kościelisku 2. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzianiszu 


Ogłoszenie o NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - REFERENT KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIELISKU

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO REFERENTA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIELISKU


Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2018 r.

 


Ogłaszenie o  wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.

 


ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej, w okresie wakacyjnym oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.

 


Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2018 roku.

 ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej, w okresie wakacyjnym oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2018 roku.


Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 13 kwietnia 2018 oku w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.

  


Najbliższe posiedzenia Rady Gminy Kościelisko i komisji: 

II Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 7-go grudnia 2018 roku o godz. 9.00 ( piątek ) w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44 (sala obrad).

Porządek obrad - TUTAJ

 

Wcześniejsze sesje Rady Gminy Kościelisko i posiedzenia komisji:

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na objazdowe spotkanie Komisji, które odbędzie się w dniu 12 – go października 2018 r. (piątek ) o godz. 13.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku. 

Ponadto informuje, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 15 października br o godz. 15.00 (poniedziałek ) w Urzędzie Gminy Kościelisko.

Zaproszenie na komisje - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18 –go października 2018 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad).

 •  Program komisji - TUTAJ

 

XL Sesja Rady Gminy Kościelisko w dniu 19 października 2018 roku (piątek) o godz. 13.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku, ul. Nędzy Kubińca 136

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 28- go września 2018 roku (piątek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko u. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad

 Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 10 –go września 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad).

 •  Program komisji - TUTAJ

Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 10 –go sierpnia 2018 roku (piątek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad).

XXXVIII Sesję Rady Gminy Kościelisko, która odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 roku (piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich nr 44 (sala obrad)

Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego zaprasza na posiedzenia, które odbędą się w dniach 16–go sierpnia; 20 sierpnia i 23 sierpnia 2018 roku o godz. 15.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

XXXVII Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 roku (czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

 

Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 12–go lipca 2018 roku o godz. 13.00 (czwartek) w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

W dniu 18-go lipca 2018 r. ( wtorek ) o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji do spraw obywatelskich oraz Komisji Ekonomiki i rozwoju gospodarczego

Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 11 –go lipca 2018 roku (środa) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad)

Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 22 –go maja 2018 roku (wtorek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad).

Program komisji - TUTAJ

 

XXXVI Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku (czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

Porządek obrad sesji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 10 –go maja 2018 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad).

Program komisji - TUTAJ

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza na 16 posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 7- go maja 2018 roku (poniedziałek ) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko u. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 9 - go maja 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad.

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 25 - go kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad.

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 23–go kwietnia 2018 roku o godz. 14.00 (poniedziałek) w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44 

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji do spraw obywatelskich zaprasza w dniu 19-go kwietnia 2018 r. ( czwartek ) o godz. 15.00 na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w Urzędzie Gminy Kościelisko na sali obrad.

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 10–go kwietnia 2018 roku o godz. 14.00 (wtorek) w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 12- go kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad.

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 16–go kwietnia 2018 roku o godz. 14.00 (poniedziałek) w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

Program komisji - TUTAJ

 

XXXV Sesja Rady Gminy Kościelisko, która odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

Porządek obrad sesji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji do spraw obywatelskich zaprasza w dniu 4-go kwietnia 2018 r. ( środa ) o godz. 14.00 na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w Urzędzie Gminy Kościelisko na sali obrad.

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 26 –go marca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad).

Program komisji - TUTAJ

  

Przewodniczący Komisji do spraw obywatelskich zaprasza w dniu 22-go marca 2018 r. ( czwartek ) o godz. 16.00 na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w Urzędzie Gminy Kościelisko na sali obrad

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Przewodnicząca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zapraszają na wspólne posiedzenie, które odbędzie się w dniu 26–go marca 2018 roku o godz. 14.00 (poniedziałek) w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 20- go marca 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad.

Program komisji - TUTAJ

 

 

Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Przewodnicząca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zapraszają na wspólne posiedzenie, które odbędzie się w dniu 8-go marca 2018 roku o godz. 14.00 (czwartek) w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji do spraw obywatelskich zaprasza w dniu 9-go marca 2018 r. ( piątek ) o godz. 15.00 na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w Urzędzie Gminy Kościelisko na sali obrad

Program komisji - TUTAJ

 

  XXXIV Sesja Rady Gminy Kościelisko w dniu 28.02.2018 roku (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

Proponowany porządek obrad - TUTAJ

 

 Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad).

Program komisji - TUTA

 

JPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 20- go lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad.

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18- go stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko u. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad

Program komisji - TUTAj 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 10- go stycznia 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad.

Program komisji - TUTAJ

 

XXXIII Sesja Rady Gminy Kościelisko w dniu 21.12.2017 roku (czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

Proponowany porządek obrad - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 15.00 (środa) w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18 –go grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad).

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji do spraw obywatelskich zaprasza w dniu 12 grudnia 2017 r. ( wtorek ) o godz. 15.00 na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w Urzędzie Gminy Kościelisko na sali obrad

Program komisji - TUTAJ

 

 

28.11.2017 roku (wtorek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

Proponowany porządek obrad - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 21- go listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko u. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 27 –go listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad).

Proponowany porządek obrad - TUTAJ

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 15- go listopada 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad.

Program komisji - TUTAJ


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELISKO Młodszego Strażnika w Straży Gminnej 

INFORMACJA - TUTAJ


Lista kandydatów na strażnika gminnego spełniających wymagania formalne

LISTA - TUTAJ


Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO” w ramach Projektu Placówki Wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 

OGŁOSZENIE - TUTAJ


 

Informacja na temat miejsc wypełniania wniosków obszarowych przez pracowników Izby w okresie od 15.03.2018 – 15.05.2018 r.

Informacja - TUTAJ

  


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościelisko - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic Rysulówka, Bąkówka, Staszelówka, Kierpcówka w miejscowości Kościelisko w gminie Kościelisko

OBWIESZCZENIE - TUTAJ

 

O G Ł O S Z E N I E z dnia 06 marca 2018 r. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci I Młodzieży W Gminie Kościelisko”

OGŁOSZENIE - TUTAJ

 


ZARZĄDZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” w ramach Projektu Placówki Wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Małopolskiego 2014 - 2020.

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO” w ramach Projektu Placówki Wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Małopolskiego 2014 - 2020.

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 


 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w Gminie Kościelisko

OGŁOSZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu oraz z zakresu – upowszechnianie kultury i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w 2018 r.

OGŁOSZENIE - TUTAJ


ZARZĄDZENIE NR 107/2017 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2018

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 101/2017 Wójta Gmina Kościelisko z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2018.

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 

O G Ł O S Z E N I E z dnia 30 listopada 2017 r. Wójta Gminy Kościelisko  w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2018.

OGŁOSZENIE - TUTAJ

  


ZARZĄDZENIE NR 100/17 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kościelisko

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2017 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2017 r. Zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

ZAŁĄCZNIK NR 1 - TUTAJ

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 100/2017 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2017 roku Wzór Upoważnienia w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kościelisko

ZAŁĄCZNIK NR 2 - TUTAJ

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100.2017 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2017 r.

Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w punkcie sprzedaży alkoholu

ZAŁĄCZNIK NR 3 - TUTAJ

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 100/2017 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2017 r. Wzór Protokołu Kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych

ZAŁĄCZNIK NR 4 - TUTAJ

  


Obwieszczenie Wójta Gminy Koscielisko z dnia 17 listopada 2017 r. -  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE - TUTAJ


INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R.

INFORMACJA - TUTAJ


Zarządzenie Wójta Gminy Kościelisko ws przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kościelisko ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelisko MPZP Kościelisko

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 

Ogłoszenie ws konsultacji MPZP Kościelisko

OGŁOSZENIE - TUTAJ

 


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko ws. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelisko - MPZP Kościelisko (proszę podlinkować ogłoszenie o przystąpieniu i zrobić dopisek: nabór wniosków do projektu od 6.11.2017 do 15.01.2018)

OGŁOSZENIE - TUTAJ 

 

Zaproszenie do składania wniosków do projektu MPZP Kościelisko poprzez mapę interaktywną - mapa dostępna od 6.11.2017r.

ZAPROSZENIE - TUTAJ

 

Zaproszenie do udziału w spotkaniach otwartych dot. MPZP Kościelisko - spotkania odbędą się 8.11 i 9.11.2017r

ZAPROSZENIE - TUTAJ

 


Zarządzenie Wójta Gminy KoŚcielisko w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościelisko"

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

PROJEKT REGULAMINU - TUTAJ


UWAGA!!!!

Z powodu szczególnych okoliczności – uroczystości pogrzebowe oraz ze względu na prośbę przedstawicieli Spółki Chochołowskie Termy wspólne posiedzenie Komisji Planu i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowane na dzień 29.09.2017 r. o godz. 13:30 zostaje odwołane

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dotyczy budowy sieci kanalizacji w rejonie Kiry 

TEKST OBWIESZCZENIA - TUTAJ


Zwołanie posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Nowy Targ - 5 października 2017r., godz. 10.00, siedziba Nadlesnictwa Nowy Targ, ul. Kowaniec 70, 34-400 Nowy Targ

Pismo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie - TUTAJ


Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi

Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany terminu spotkania podsumowującego konsultacje - TUTAJ

Zarządzenie Wójta w sprawie konsultacji - TUTAJ

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII I UWAG - TUTAJ

 


Konkurs na projekt graficzny "Witaczy" Gminy Kościelisko

Wyniki konkursu - PROTOKÓŁ - TUTAJ

Regulamin Konkursu na "Witacz" - TUTAJ

Załącznik nr 1 - potwierdzenie odbioru pracy konkursowej - TUTAJ

Załącznik nr 2a - zgłoszenie udziału w konkursie - TUTAJ

Załącznik nr 2b - karta identyfikacyjna pracy konkursowej - TUTAJ

Załącznik nr 3 - oświadczenie o posiadaniu autorskich praw oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia Konkursu - TUTAJ

Załącznik nr 4: oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich do Projektu - TUTAJ

Załącznik nr 5: oświadczenie prawnego opiekuna - TUTAJ

 

 


Informacja na temat projektu uchwały w sprawie regulaminu konsultacji społecznych

 

Informacja o projekcie - TUTAJ

Projekt regulaminu - TUTAJ


 

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne. Termin i miejsce spotkania: 07.06.2017 r., godz. 15.00, sala OBRAD w Urzędzie Gminy Kościelisko - ul. Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko.

 


 

Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko:

       1. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witowie, 34-512 Witów, Witów 119;
       2. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościelisku 34-511 Kościelisko ul. Szeligówka 11.

      ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 


 

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację zajęć, imprez, zawodów, spotkań ruchowo rekreacyjnych i turystycznych promujących zdrowy tryb życia

 OGŁOSZENIE - TUTAJ


  

Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację zajęć, imprez, zawodów, spotkań ruchowo rekreacyjnych i turystycznych promujących zdrowy tryb życia

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 


 

Ogłoszenie  wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.

OGŁOSZENIE WYNIKU - TUTAJ

 


 

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań; z zakresu – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację zajęć, imprez, zawodów, spotkań ruchowo rekreacyjnych i turystycznych promujących zdrowy tryb życia - OGŁOSZENIE - TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację zajęć, imprez, zawodów, spotkań ruchowo rekreacyjnych i turystycznych promujących zdrowy tryb życia - ZARZĄDZENIE TUTAJ

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych z dnia 2017 r., oraz w Zarządzeniu Nr 30/2017 z dnia 13 kwietnia dotyczącego wprowadzenia Regulaminu Konkursu

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 


  

Wynik otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w okresie wakacyjnym oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w 2017 r.

OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU - TUTAJ

 


 

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZANIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ANEKSU NR 1 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KOŚCIELISKO

OGŁOSZENIE - TUTAJ

ANEKS NR 1 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KOŚCIELISKO - ANEKS TUTAJ

ANEKS NR 1 - WYLICZENIA DOTYCZĄCE WSKAŹNIKÓW ENERGII - TUTAJ

   


 OGŁOSZENIE o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo"

OGŁOSZENIE - TUTAJ

 


OGŁOSZENIE o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych 

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.


ZARZĄDZENIE NR 29/2017 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej, w okresie wakacyjnym oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w 2017 r.


Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu: profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomaniii innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji,kultury fizycznej, w okresie wakacyjnym oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w 2017 r.
 


             - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
             - ZARZĄDZENIE WÓJTA

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko.

Do dnia 14 marca 2017 r. można składać uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko - TUTAJ

          •  Uchwała nr XXV/184/17 w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/119/16 z dnia 9 lutego 2016 dotyczącej wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko - TUTAJ
          • Obowiązujące obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji w Gminie Kościelisko: obszary zdegradowane załączniki 1 - 8 obszary rewitalizacji załączniki 9 -10 - TUTAJ
          •   Formularz zgłoszenia opinii i uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko – GPR-u  - TUTAJ

 


Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 2.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami jednostanowiskowymi w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną(...) położonych na działkach nr 4152/3 i 4152/2, obręb 401 w Kościelisku" - w zakresie oddziaływania na obszar Narura 2000 Tatry PLC 120001   - TUTAJ

 Załącznik do obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 2.03.2017 r. - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 TATRY PLC 120001 - TUTAJ


Najbliższe posiedzenia Rady Gminy Kościelisko: BRAK USTALONEGO TERMINU

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu , Turystyki i Promocji - 21 czerwca 2017 r., godz. 16.00, Urząd Gminy Kościelisko - PROGRAM TUTAJ

 

  


  

       • Wójt Gminy Kościelisko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko.

Na podstawie art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) Wójt Gminy Kościelisko zawiadamia, że w dniach od 04.01.2017 r. do 30.01.2017r przeprowadzone są konsultacje społeczne: projektu Uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko zbieranie pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców (poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, który będzie do pobrania na stronie http://www.gminakoscielisko.pl/, zakładka „Dla mieszkańca”, „Ważne sprawy w gminie”, podzakładka „Projekt rewitalizacji” oraz w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, pok. 4”

Debata społeczna mieszkańców Gminy Kościelisko i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji poświęcona projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko w dniach:

       • 23.01.2017r. dla mieszkańców Sołectwa Kościelisko o godz. 16:00 w Zespole Szkół w Kościelisku - 34-511 Kościelisko – Szeligówka 11
       • 24.01.2017r. dla mieszkańców Sołectwa Dzianisz o godz. 16:00 w Zespole Szkół w Dzianiszu - 34-514, Dzianisz 201
       • 24.01.2017r. dla mieszkańców Sołectwa Witów o godzinie 18:00 w Zespole Szkół w Witowie - Witów 119, 34-512 Witów
       • zapraszam przedstawicieli Rady Gminy Kościelisko, Rad Sołeckich, Organizacji Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze.
         • PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ WYZNACZENIA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI - TUTAJ 
         • DIAGNOZA DO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KOŚCIELISKO - TUTAJ
         • WNIOSEK O WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI - TUTAJ

                      FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII I UWAG - TUTAJ 

                    MAPY DO PROJEKTU REWITALIZACJI:
          ZAŁ. NR 1 - 

TUTAJ

          ZAŁ. NR 2 - 

TUTAJ

          ZAŁ. NR 3 - 

TUTAJ

          ZAŁ. NR 4 - 

TUTA

         J
          ZAŁ. NR 5 - 

TUTAJ

          ZAŁ. NR 6 - 

TUTAJ

          ZAŁ. NR 7 - 

TUTAJ

          ZAŁ. NR 8 - 

TUTAJ

          ZAŁ. NR 9 - 

TUTAJ 

          ZAŁ. NR 10 - 

TUTAJ

 


       • Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku!

           Wzór oświadczenia - TUTAJ

 


       •  Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii - TUTAJ
 

       • Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu oraz z zakresu – upowszechnianie kultury i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w 2017 r. - TUTAJ

  


       • ZARZĄDZENIE Nr 81/2016 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 28 grudnia 2016 r.   w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Kościelisko - TUTAJ

 


       • ZARZĄDZENIE NR 80/2016 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu - TUTAJ

 


       •  Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu

OGŁOSZENIE KONKURSU - TUTAJ

REGULAMIN KONKURSU - TUTAJ

 


 

       • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na
       • 1) wykonanie dokumentacji w ramach 4. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Regionalna Polityka Energetyczna.
        2) Kompleksową usługę Operatorską - pełnienie funkcji Operatora w okresie trwania projektu

 więcej TUTAJ

       • Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościeli sku przy ul. Nędzy-Kubińca 136

Ogłoszenie o przetargu - TUTAJ

Zał. nr 1 - druk oferty - TUTAJ

Zał. nr 2 - regulamin przetargu - TUTAJ

Zał. nr 3 - projekt umowy - TUTAJ

 


 

       •  INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 R. - TUTAJ

 

       • OGŁOSZENIE O WYNIKACH konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i elementów pla-stycznych zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscowości Ko-ścielisko - Rekreacyjny Park Gminy Kościelisko - TUTAJ

 


       •  Projekt uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko  wraz załącznikami- PROJEKT UCHWAŁY - TUTAJ

           - ZAŁĄCZNIK NR 1 - PODOBSZAR ZDEGRADOWANY - SOŁECTWO KOŚCIELISKO - WSCHODNIA CZĘŚĆ WSI - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 2 - PODOBSZAR ZDEGRADOWANY - SOŁECTWO KOŚCIELISKO - ZACHODNIA CZĘŚĆ WSI - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 3 - PODOBSZAR ZDEGRADOWANY - SOŁECTWO DZAINISZ - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 4 - PODOBSZAR ZDEGRADOWANY - SOŁECTWO WITÓW - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 5 - PODOBSZAR REWITALIZACJI - SOŁECTWO KOŚCIELISKO - WSCHODNIA CZĘŚĆ WSI - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 6 - PODOBSZAR REWITALIZACJI - SOŁECTWO KOŚCIELISKO - ZACHODNIA CZĘŚĆ WSI - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 7 - PODOBSZAR REWITALIZACJI - SOŁECTWO DZIANISZ - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 8 - PODOBSZAR REWITALIZACJI - SOŁECTWO WITÓW - TUTAJ

 


       •  Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia opinii hydrologicznej dla planowanego zabezpieczenia lewego brzegu potoku Butorowskiego w Kościelisku

         - ZAPYTANIE OFERTOWE

         - ZAPYTANIE O OPINIĘ

 


       •  OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU SPISU INWENTARYZACYJNEGO MIENIA PODLEGAJĄCEGO KOMUNALIZACJI

      - TEKST OGŁOSZENIA

      - SPISY I TABELE INWENTARYZACYJNE

 


 

 • Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej